Nowy rok szkolny 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu na sali gimnastycznej (dla obu budynków) dnia 3 września 2018 r. o godz. 900 

 

Dowożenie uczniów w dniu 3 września 2018 r.